KTV03

Email
KỆ 5TV
Giá bán 4,500,000 VND
Mô tả Kệ tv trang trí tường
kt;cao 2m rộng 2m (màu đen)
chất lượng gỗ cn okan Malai hoặc gỗ cn menamin